sadsad x
asdasd
Membership Contract

Terms of Delivery, Memebership Contract, Sales Contract, Warranty and Return Conditions:

 

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Az Navekarchery.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Navekarchery.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!
Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!
A Tájékoztató tartalmazza az Navekarchery.hu által a //www.navekarchery.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Jelen dokumentum  kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A megkötött szerződés iktatásra nem kerül. Annak érdekében, hogy az Navekarchery.hu webáruház használatakor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük figyelmessen olvassa végig az alább leírtakat. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjük e-mail-ben.

Üzemeltetői adatok

·         Cégnév: Navek Archery Goods and Consultancy Kft.
·         Székhely: 2060 Bicske, külterület 041/04 HRSZ
·         Adószám: : 28502265-2-07
·          Nyilvántartási szám: 0709030632
·         A céget nyilvántartó cégbíróság: Törvényszék Cégbírósága
·         A céget képviseli: Recep Demirkan
·         Bankszámlaszám: Erste Bank : 12025000-01654179-00100004
·         Telefonszám: (Hétfőtől-Csütörtökig 09:00-14:00 között)
·         E-mail: info@navekarchery.hu
·         Szerződés nyelve: magyar

 

Megrendelés folyamata:

Az oldalon a megrendelést 5 részre lehet bontani:
1. Termék kiválasztása
2. Szállítási és fizetési módok megadása
3. Adatok megadási (számlázási és szállítási adatok)
4. Adatok ellenőrzése
Itt még változtatható:
·         a megvásárolni kívánt termékek listája
·         a szállítási és fizetési mód
·         számlázási és szállítási adatok
Ennek az oldalnak az alján van egy kötelezően kipipálandó rublika "Tudomásul veszem, hogy rendelésem fizetési kötelezettséggel jár. " és a megrendelés gomb lenyomásával a rendelés leadásra került.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház íjasz sportfelszereléssel, annak minden tartozékával, felszerelésével kapcsolatos termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.
Honlapunkon íjak is szerepelnek, mely a 175/2003. Korm. rendelet alapján a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszköznek minösülnek. Azonban íjakat nem, csak azok alkatrészeit, kiegészítőit áruljuk.
A megjelenített termékek kizárólag online a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg. A házhoz-szállítás költségét nem tartalmazzák.
A webáruházban készleten lévő termékek és megrendelhető termékek szerepelnek. A készleten lévő termékeket utánvét esetén a megrendelést követő napon, vagy előre utalás esetén az összeg számlára történő érkezését követő napon postázzuk vagy átvehető személyesen előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
A megrendelhető termékek esetében a terméket nagykereskedőinktől rendeljük meg, mely megérkezése másnapján postázásra kerül, vagy átvehető személyesen. A vásárlóinkat a megrendelésről, megérkezéséről, postázásáról, személyes átvétel lehetőségéről folyamatosan értesítjül. A rendelhető termékek előre utalás esetén, a legkorábban akkor kerülnek megrendelésre, amikor a termék vételára a számlánkra érkezik.
Áraink bruttó árak és 27% áfát tartalmaznak.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Szállítási díjak

Szállítás díjak belföldre:
A szállítás 100 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes, csomagolási és összekészítési díjakat nem számolunk fel.
Lehetőség van a termék személyes átvételére,  előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
A szállítási díjat a rendelés értéke és a fizetés módja határozza meg:
Házhoz-szállítás utánvéttel:
·         100000 Ft alatt                        1200 Ft
·         100.000 Ft felett                      ingyenes
Házhoz-szállítás előre utalással:
·         100.000 Ft alatt                       1200 Ft
·         100.000 Ft felett                      ingyenes
 
A csomagokat futárszolgálat szállítja ki a feladás másnapján a megadott szállítási címre, vagy átvehető személyesen előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Fizetési feltételek

 Átutalás esetén a megrendelt áru postázása előtt, díjbekérőt küldünk, melyen szereplő összeget a 12025000-01654179-00100004 számú bankszámlára banki átutalással kell kiegyenlíteni. A díjbekérő tartalmazza a megrendelt áru értékét és a szállítási díjat is. A számlát a csomagban küldjük el.
 Utánvétes fizetés választása esetén, a csomag értékét átvételkor kell kiegyenlíteni, mely tartalmazza a postai szállítási és az utánvét költségeit. A számlát a csomagban küldjük le.

 Regisztráció

Vásárlás felhasználói regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni.
A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.
Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.
A hibásan, vagy hiányosan kitöltött űrlapot érvénytelennek tekintjük. Az Navekarchery.hu internetes áruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

 A megrendelés folyamata

A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat e-mailben visszaigazolja. A visszaigazolás a megrendelés leadásától számított 48 órán belül meg kell érkezzen Önhöz, ellenkező esetben Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól! A megkötött szerződés nem kerül iktatásra. A megrendelésnél történt esetleges adatbeviteli hibákat javítani lehet, élőszóban telefonos elérhetőségünkön vagy elektronikus levélben (e-mailben a: info@navekarchery.hu) is.
A megrendelt terméket előre utalással, vagy utánvét esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon a délutáni, esti órákban legkésőbb 72 órán belül történik.
Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, majd e-mailben folyamatosan tájékoztatja Őnt a rendelése alakulásárol egészen a postára adásig.
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az navekarchery.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az navekarchery.hu vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Termékeink hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A jótállás időtartama egy év.
A jótállási a jótállási jeggyel érvényesíthető.
A jótállás ugyanazon jogok estében érvényes, mint a kellékszavatosság.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: Navek Sporting Goods And Consulantancy Kft. 2060 Bicske, Külterület 041/04 HRSZ.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő"

 
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Panaszkezelés

Panaszát levélben, elektronikus úton és szóban is megteheti.
Szóbeli panaszt azonnal kivizsgálunk és szükség szerint orvosolunk. A panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolatás a vásárló megkapja, személyesen, vagy levélben az írásbeli panasznak megfelelően 30 napon belül.
Írásbeli panaszra 30 napon belül érdemben válaszolunk és intézkedünk.

 

Az navekarchery.hu-nak a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van!
A fogyasztói jogvitáknak online is rendezhetőek, létezik egy online vitarendezési felület, mely egy Európai online platform, amely elősegíti a fogyasztók és a kereskedő közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.A platform online és ingyenesen elérhető.
Az online vitarendezési felület megtalálható: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

Prepared by  T-Soft E-Commerce.